Vi vinner, du vinner, alla vinner!

Vissa saker kan man inte kompromissa med. Vissa saker behöver göras fullt ut. Vi tycker att hållbarhetsarbete är en sådan sak och vi går gärna först i ledet. Under 2023 ställer vi därför ännu högre krav på våra transportörer gällande användandet av ”sustainable fuel”.

Vad betyder det för dig som kund till Techno Skruv?

Det som är bra för miljön, är bra för oss alla. Miljö- och hållbarhetsfrågor är mycket viktiga för oss och vi ställer tuffa krav både på oss själva och våra leverantörer. Som du säkert redan vet så samarbetar vi med många duktiga tillverkare i Asien och dessa artiklar kommer till Sverige med hjälp av containerfartyg. År 2023 inleds med att vi tar ett ännu större miljöansvar där vi säkerhetsställer vår minskning av koldioxidavtrycket och köper biobaserat hållbart bränsle till alla våra båtfrakter. Baserat på föregående års frakter (med fossila bränslen) kommer vi att kunna minska vår klimatpåverkan med 100% vilket innebär drygt 47 ton! Siffrorna beräknas enligt standard EN-16258.

Techno Skruv - Sustainable fuel

Vårt val av drivmedel hjälper till en hållbarare värld!

Genom att välja ett biobaserat hållbart bränsle, minskar vi inte bara vårt eget företags klimatavtryck markant – utan indirekt även ert. Med andra ord, på detta sätt får du som kund en mycket grönare & mer hållbar logistikkedja. Förutom det självklara, minskad klimatpåverkan, förändras varken leveranstid eller kostnader för dig som kund!

Fakta om Techno Skruvs godstransporter med hållbart bränsle

Vi har gjort ett aktivt val genom att använda hållbart marint bränsle vilket i förlängningen manar på en ökad produktion av biodrivmedel och skapar en hållbarare framtid. Återanvända matlagningsoljor/matrester tillsammans med restprodukter från skogsbruket utgör basen i biodrivmedlet. Vid förbränningen av hållbart bränsle frigörs CO2 som redan är en del av det naturliga kretsloppet, vilket gör att vi uppnår en 100-procentig minskning av koldioxidutsläppen jämfört med transporter som enbart använder fossila bränslen.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något & tillsammans gör vi skillnad!

Quality is our guiding principle

Techno Skruv has been working on quality issues since the company was founded and has been certified according to ISO 9001 since 1996.

We have been a supplier to customers with high quality requirements, e.g. the automotive industry, for many years and we supply quality-assured products with associated documentation such as PPAP for customers in this industry.

Our main suppliers are all ISO 9001 certified and those who manufacture products for the automotive industry are IATF 16949 certified.
Our quality assured products can be delivered directly into the assembly line without prior arrival inspection. To ensure the same quality of deliveries as for products, we are happy to work with EDI and other delivery plans to enable on-time deliveries.

Technoskruv - Kvalité och miljö

A trading company with environmental ambitions

Techno Skruv has a long-term environmental policy and has been certified according to ISO 14001 since 2002.

We work in close cooperation with our customers and suppliers. In our work for the customers, we work systematically to find the solutions that benefit productivity, the work environment and the external environment.

Our owner Indutrade is a signatory to the UN's Global Compact sustainability initiative. In doing so, Indutrade commits to actively work with the Global Compact's ten principles for sustainable development in the four areas of human rights, working conditions, environment and corruption.

Technoskruv - ROHS