Kallstukad detalj #1

En kostnadseffektiv tillverkningsmetod där man utgår ifrån ett trådmaterial för att forma detaljen.