Kvalitet och miljö

Vi vinner, du vinner,
alla vinner!

Vissa saker kan man inte kompromissa med. Vissa saker behöver göras fullt ut. Vi tycker att hållbarhetsarbete är en sådan sak och vi går gärna först i ledet. Under 2023 ställer vi därför ännu högre krav på våra transportörer gällande användandet av ”sustainable fuel”.

Vad betyder det för dig som kund
till Techno Skruv?

Det som är bra för miljön, är bra för oss alla. Miljö- och hållbarhetsfrågor är mycket viktiga för oss och vi ställer tuffa krav både på oss själva och våra leverantörer. Som du säkert redan vet så samarbetar vi med många duktiga tillverkare i Asien och dessa artiklar kommer till Sverige med hjälp av containerfartyg. År 2023 inleddes med att vi tog ett ännu större miljöansvar där vi säkerställer vår minskning av koldioxidavtrycket och köper biobaserat hållbart bränsle till alla våra båtfrakter. Baserat på föregående års frakter (med fossila bränslen) kommer vi att kunna minska vår klimatpåverkan med 100% vilket innebär drygt 47 ton! Siffrorna beräknas enligt standard EN-16258.

Vårt val av drivmedel hjälper till en hållbarare värld!

Genom att välja ett biobaserat hållbart bränsle, minskar vi inte bara vårt eget företags klimatavtryck markant – utan indirekt även ert. Med andra ord, på detta sätt får du som kund en mycket grönare & mer hållbar logistikkedja. Förutom det självklara, minskad klimatpåverkan, förändras varken leveranstid eller kostnader för dig som kund!

Fakta om Techno Skruvs godstransporter med hållbart bränsle

Vi har gjort ett aktivt val genom att använda hållbart marint bränsle vilket i förlängningen manar på en ökad produktion av biodrivmedel och skapar en hållbarare framtid. Återanvända matlagningsoljor/matrester tillsammans med restprodukter från skogsbruket utgör basen i biodrivmedlet. Vid förbränningen av hållbart bränsle frigörs CO2 som redan är en del av det naturliga kretsloppet, vilket gör att vi uppnår en 100-procentig minskning av koldioxidutsläppen jämfört med transporter som enbart använder fossila bränslen.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något & tillsammans gör vi skillnad!

Kvalitet är vår ledstjärna

Techno Skruv har arbetat med kvalitetsfrågor sedan företaget grundades och är sedan 1996 certifierat enligt ISO 9001.

Vi är leverantör till kunder med höga kvalitetskrav, ex. fordonsindustrin sedan många år och vi levererar kvalitetssäkrade produkter med tillhörande dokumentation som till exempel PPAP för kunder inom denna bransch.

Våra huvudleverantörer är alla certifierade mot ISO 9001 och de som tillverkar produkter för bilindustrin är certifierade enligt IATF 16949.
Våra kvalitetssäkrade produkter kan levereras direkt in i monteringslinjen utan föregående ankomstkontroll. För att säkerställa samma kvalitet på leveranserna som på produkterna arbetar vi gärna med EDI och andra leveransplaner för att möjliggöra leveranser i rätt tid, ”on-time deliveries”.

Ett handelsföretag med miljöambitioner

Techno Skruv bedriver ett långsiktigt miljöarbete och är sedan 2002 certifierat enligt ISO 14001.

Vi bedriver arbetet i nära samarbete med våra kunder och leverantörer. I vårt arbete för kunderna arbetar vi systematiskt för att hitta de lösningar som gynnar produktivitet, arbetsmiljö och yttre miljö.

Vår ägare Indutrade har undertecknat FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact. Därmed förbinder sig Indutrade att aktivt arbeta med Global Compacts tio principer för hållbar utveckling inom de fyra områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.