Kundunika lösningar och standardsortiment

Du kan förlita dig på vår kunskap, erfarenhet och tekniska kompetens. Med en väl beprövad arbetsstruktur och rutiner tar vi ett omfattande ansvar för att säkerställa rätt komponent, på rätt plats och i bästa utförande. Våra medarbetare är engagerade i varje projekt och vägleder dig vid behov genom en inköpsprocess som annars kan upplevas komplicerad och tidskrävande – där vår uppgift är att göra den enkel.

Med vår kunskap och tekniska kompetens identifierar, utvärderar och hanterar vi kontakten med våra världsledande leverantörer. Vår bedömning baseras på hur väl leverantören bemöter ditt behov gällande exempelvis:

  • Produktkvalitet
  • Material
  • Utförande
  • Pris
  • Kapacitet
  • Hållbarhet
  • Leveranssäkerhet

Kvalitet och tillförlitlighet

Vi arbetar aktivt med att säkerställa högsta kvalitet på våra produkter och vårt samarbete. Vi använder noga utvalda leverantörer som håller världsklass. Under processen och innan leverans kvalitetskontrolleras våra produkter flera gånger. Vid reklamationsärenden eller eventuella fel hjälper våra projektansvariga säljare till och tar hand om hela processen.

Kundanpassade lösningar

Vi erbjuder personliga och skräddarsydda lösningar. För oss handlar det om att bygga upp en djup förståelse för din verksamhet, önskemål och prioriteringar. Utifrån det använder vi vår kunskap till att anpassa våra lösningar och säkerställer att vi uppfyller alla behov och krav på bästa möjliga vis.

Techno Skruv erbjuder lagerhållning med avrop utefter ditt företags unika behov. Det innebär att vi tar hand om logistiken och lagerhåller önskade volymer av artiklar enligt avtal. När behovet för leverans av dessa artiklar sedan uppstår är vi snabbt redo att hjälpa till. Detta ger ditt företag både en trygg leveranssäkerhet och flexibel lagerhållning utefter behov. Det bidrar även till en mer effektiv och smidig logistik- och försörjningskedja, eftersom att ditt företag undviker onödiga transporter, minskar risken för produktionsstopp och inte behöver betala kostnader för överflödiga förvaringsutrymmen.

Vi kombinerar även vår kunskap samt personliga bemötande med digitala kommunikations och prognossystem som underlättar inköpsprocessen för ditt företag. Genom att ständigt vara uppdaterade på ditt unika leveransbehov och prognoser hjälper vi till med påminnelser och inköpsförslag. Det säkerställer att du alltid har rätt komponenter på lager när det behövs. 5 Med automatiserad hjälp får du en effektiv hantering och säker logistik som både underlättar och sparar värdefull tid som ditt företag kan investera i sin kärnverksamhet.