Konfliktmineraler

Bäste kund,

Vi ser en markant ökning i antalet förfrågningar som inkommer till oss om användandet av ”konfliktmineraler”. Definitionen ”konfliktmineraler” härrör sig till utvinningen av de fyra mineralerna tenn, tungsten, tantalum och guld, i Demokratiska Republiken Kongo och närliggande länder. Denna produktion finansierar direkt eller indirekt väpnade grupper i området, som använder våld mot lokalbefolkningen som en del av krigföringen.

Techno Skruv köper varor endast från respekterade och tillförlitliga producenter. Samtliga våra samarbetspartners står i kontinuerlig kontakt med sina underleverantörer gällande förbudet (Dodd-Franck Wall Street Reform, Consumer Protection Act 2010, Section 1502) att användanda ”konfliktmineraler” vid framställandet av stål och stålprodukter för deras räkning. Vad vi känner till idag, förekommer inga ”konfliktmineraler” i våra produkter. Vi fortsätter arbetet, tillsammans med våra leverantörer, för att säkerställa att inga ”konfliktmineraler” från Kongo eller närliggande områden ska förekomma i våra produkter.

Hans Eliasson, VD