Kvalitet och service i världsklass

Vi hanterar våra kunder med största omsorg. Genom att ständigt se på varje uppdrag ur ett tydligt kundperspektiv och med engagerad inställning eftersträvar vi att skapa kundupplevelser i världsklass. Med närhet mellan organisationen och våra kunder erbjuder vi ett personligt bemötande med flexibel och snabb service.

Fokus på din affär och verksamhet

Vi inleder varje samarbete med att sätta oss in i din verksamhet och förstå behovet på djupet. Vår uppgift är sedan att identifiera, utvärdera och hantera kontakten med våra leverantörer. Vår bedömning baseras på hur väl leverantörer bemöter ditt behov gällande exempelvis produktkvalitet, material, utförande, pris, kapacitet, hållbarhet och leveranssäkerhet. Vi tar även hand om förhandling av villkor och detaljer i avtalen med varje leverantör. Med vår erfarenhet undviker vi vanliga fallgropar som ofta innebär onödiga komplikationer och kostnader.

Värdefull kunskap

Vi använder vår samlade kunskap och tekniska kompetens för att säkerställa att du som kund har rätt komponenter, på rätt plats och i bästa utförande. Med vår specialistkunskap hjälper vi dig att omvandla idéer till färdiga produkter. Vi är även rådgivande och bidrar med vår kompetens till att utveckla dina lösningar. Genom vårt breda nätverk av världsledande leverantörer säkerställer vi att varje produkt uppfyller alla krav och förväntningar.

Vi gör vårt bästa för ditt bästa

Våra medarbetare är tillsammans engagerade för att vi ska erbjuda dig marknadens bästa service. Vi hjälper varandra, tar ansvar och bidrar med våra olika kompetenser för att finna den bästa lösningen. Med delaktighet i bolagets framgång föds ett gemensamt engagemang hos våra medarbetare att lyckas. Det engagemanget återspeglas i varje kundkontakt där du kan känna dig trygg i att vi alltid gör vårt bästa för att erbjuda dig det bästa.

Långsiktiga samarbeten

Vi vårdar våra kundrelationer och arbetar varje dag för att bli bättre än vad vi var igår. Behovet av fästelement är långsiktigt och återkommande. Vi kommer alltid fortsätta utforska nya möjligheter till att bli en ännu bättre samarbetspartner. Vår vision är att erbjuda kvalitet och kundupplevelser i världsklass. Det uppnår vi genom att samarbeta som ett vinnande team och ständigt underlätta och effektivisera inköp samt försörjning av komponentlösningar för våra kunder.

Välkommen att kontakta oss

Kontakt