Kvalitet är vår ledstjärna

Techno Skruv har arbetat med kvalitetsfrågor sedan företaget grundades och är sedan 1996 certifierat enligt ISO 9001.

Vi är leverantör till kunder med höga kvalitetskrav, ex. fordonsindustrin sedan många år och vi levererar kvalitetssäkrade produkter med tillhörande dokumentation som till exempel PPAP för kunder inom denna bransch.

Våra huvudleverantörer är alla certifierade mot ISO 9001 och de som tillverkar produkter för bilindustrin är certifierade enligt IATF 16949.
Våra kvalitetssäkrade produkter kan levereras direkt in i monteringslinjen utan föregående ankomstkontroll. För att säkerställa samma kvalitet på leveranserna som på produkterna arbetar vi gärna med EDI och andra leveransplaner för att möjliggöra leveranser i rätt tid, ”on-time deliveries”.

Technoskruv - Kvalité och miljö

Ett handelsföretag med miljöambitioner

Techno Skruv bedriver ett långsiktigt miljöarbete och är sedan 2002 certifierat enligt ISO 14001.

Vi bedriver arbetet i nära samarbete med våra kunder och leverantörer. I vårt arbete för kunderna arbetar vi systematiskt för att hitta de lösningar som gynnar produktivitet, arbetsmiljö och yttre miljö.

Vår ägare Indutrade har undertecknat FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact. Därmed förbinder sig Indutrade att aktivt arbeta med Global Compacts tio principer för hållbar utveckling inom de fyra områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Technoskruv - ROHS