Knowledge attached

När du samarbetar med oss vill vi att du ska känna att Techno Skruvs kunskap kommer dig till godo. Enklast kan man säga att vi fäster vår kunskap som ett signum på varje uppdrag som passerar genom oss. Vi kallar det Knowledge Attached.

Kontakta oss