Så navigerar vi mot hållbar transport

Hållbarhet är en viktig fråga för dagens företag och samhälle - även för oss på Techno Skruv. Vi strävar efter att bidra till en mer hållbar framtid genom att kontinuerligt förbättra våra processer och samarbeten. Ett av våra mest betydelsefulla initiativ är användningen av 100% förnybart bränsle för alla våra sjötransporter från Asien. Vår inköpschef Johan Vilhelmsson berättar mer om vårt samarbete med våra speditörer för mer hållbara sjötransporter.

Att hållbara transporter är avgörande för att minska vår miljöpåverkan är vi övertygande om. Därför har det naturligt blivit ett område vi har lagt extra fokus på.

År 2023 inleddes med att vi tog ett ännu större miljöansvar där vi väljer biobaserat bränsle till samtlig båttransport. Genom att istället använda 100% förnybart bränsle för våra sjötransporter minskar vi våra koldioxidutsläpp betydligt jämfört med föregående års frakter – faktiskt så mycket som drygt 47 ton koldioxid beräknat enligt standard EN-16258.

Detta initiativ bidrar inte bara till färre utsläpp, utan stärker även i förlängningen våra kunders hållbarhetsprofil. Att arbeta med leverantörer som prioriterar miljön blir allt viktigare för företag som vill vara ledande i sina branscher.

Trygghet och kvalitet i hela leveranskedjan

Under de senaste åren har vårt samarbete med speditörer fördjupats för att bättre kunna hantera en föränderlig värld. Genom frekventa möten och avstämningar arbetar vi tillsammans för att uppnå våra gemensamma mål.

Som inköpschef har Johan Vilhelmsson initialt arbetat hårt tillsammans med både interna kollegor och samarbetspartners för att säkerställa den 100-procentiga användningen av biobaserat bränsle. Framåt driver han det tillsammans med kollegor, speditörer och leverantörer som en naturlig del av vardagen, och för att säkerställa att alla arbetar mot samma mål.

– Techno Skruv har valt att jobba med samma villkor, det vill säga 100% förnybart bränsle på alla båttransporter oavsett vilka transportörer vi jobbar med. Detta är en väldigt viktig hållbarhetsåtgärd som Techno Skruv haft på plats sedan ett och ett halvt år vid sommaren 2024. Det kändes aldrig som en tvekan att gå på något lägre än 100%, säger Johan Vilhemsson.

Ett val för framtiden

Vår målsättning är att fortsätta utveckla och förbättra våra transportlösningar för att möta framtidens krav på hållbarhet. Genom regelbundna avstämningar och nära kontakt med våra speditörer ser vi ständigt över våra processer för att hitta nya och bättre sätt att arbeta hållbart. När ni väljer Techno Skruv, väljer ni en leverantör som engagerar sig i att forma en hållbar framtid tillsammans med er.

– Jag tycker att framtiden för vår utveckling av hållbara transporter ser lovande ut. Men som en del av vår strategi ska vi alltid ha en översyn regelbundet av de vi jobbar med. Vi trivs väldigt bra med våra speditörer som samarbetet ser ut just nu, säger Johan.

Att samarbeta med Techno Skruv innebär sammanfattningsvis en tillgång till fästelement av högsta kvalitet och ansvar hela vägen – från vår tillverkning till din produktion.

– Jag tror att det är en av flera viktiga detaljer för att påverka det totala erbjudandet till att bli så bra som möjligt, avslutar Johan.

 

Vill du veta mer om hur vi hjälper dig till ett starkare erbjudande genom fästelement? Kontakta oss så berättar vi mer.