Kallstukade detaljer för industri

Kontakta oss
Kallstukning är en produktionsmetod där man omformar ett trådämne genom att så fram formen i olika steg. Då materialstrukturen formas om får man också en fördelaktig hållfasthetsökning i produktens normalt sett kritiska avsnitt, t ex vid diameter-övergångar. Man kallslår alltså produkten direkt ifrån trådmaterialet.

Visar alla 3 resultat