En hållbar partner i flera steg

Att vara en hållbar partner kräver mer än bara gröna initiativ – det handlar om att skapa en helhet där människor, miljö, produkter och strategi samspelar. I en intervju delar Hans Eliasson, vd för Techno Skruv, med sig av företagets initiativ för att bli en hållbar partner i flera bemärkelser.

Som en del av Indutrade är hållbarhet en obligatorisk agendapunkt på styrelsemötena – men som välkomnas av Techno Skruv. Fokusområdena är avsatta till människor, miljö samt produkter och kunder, där tillhörande delmål och nyckeltal följs upp minst årligen.

– Jag tycker det är viktigt att lyfta att hållbarhet för oss inte enbart syftar till miljömål. Det är en grundläggande princip som genomsyrar hela vår verksamhet. Vår uppförandekod täcker allt från socialt ansvar till etiska affärsprinciper, berättar Hans.

Syftet är att främja affärsmöjligheter, attrahera de bästa medarbetarna, driva hållbar lönsam tillväxt och stödja De Globala målen för hållbar utveckling.

– En del av detta är våra medarbetarundersökningar, där vi lyfter hållbarhetsprofilen för att hitta förbättringar och förändringar. Genom att integrera hållbarhet i hela företagets DNA strävar vi efter att vara en hållbar partner i varje aspekt. 

 

Kontinuerligt arbete mot miljömål

Många tillverkande industrier, som är Techno Skruvs huvudsakliga kunder, ställs inför allt större krav på hållbarhet både från EU och kunders kunder. Genom att samla in och analysera detaljerad information strävar Techno Skruv efter att hålla sig i framkant inom hållbarhetsområdet.

– Vi mäter och rapporterar regelbundet våra CO2-utsläpp och energiförbrukning enligt rådande principer. Det innefattar allt ifrån om hur vår och våra leverantörers el är producerad, hur mycket bränsle har förbrukats i samband med transporter till oss, olika typer av restprodukter, emballage, tejp, papper samt hur mycket material i vikt vi köper i stål och aluminium. Allt räknas.

Vårt övergripande mål är att 2030 vara CO2-neutrala i scope 1 och scope 2, det vill säga vår direkta och indirekta energiförbrukning, som nämns i GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol). Vi ser också kontinuerligt över och rapporterar vår egen samt leverantörers energiförbrukning.

För att säkerställa miljövänliga metoder och material involverar Techno Skruv även sina leverantörer aktivt.

– Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer och ställer krav på dem att följa hållbarhetsstandarder för att säkerställa miljövänliga metoder och material, såsom ISO 14001-standarden, som syftar till miljöledningssystem.

Den större delen av våra leverantörers energiförbrukning går åt vid tillverkning av stål. Genom att hålla oss informerade om förändringar i metoder, lagar och krav strävar vi hela tiden efter att skapa en hållbar leverantörskedja, berättar Hans.

 

För en bättre framtid

För tillverkande industrier känner många både en längtan och påtryckning utifrån att bli mer hållbara. En del av utmaningen Techno Skruv tar sig an innefattar att hitta just balansen mellan affärsintressen och miljöhänsyn.

– Vi vill eftersträva en win-win-situation. Där ser vi möjligheter att hitta optimerade lösningar som minimerar extra kostnader genom smartare, lokal lagerhållning och logistik samt långsiktiga lösningar, och samtidigt gynna både kunder och miljö, berättar Hans.

Avslutningsvis vill Hans understryka att agendan för ökad hållbarhet är en stor del av Techno Skruvs eget intresse.

– En del i att nå våra mål är att aktivt utbilda oss och kommunicera med kunder och intressenter för att skapa förståelse för hållbarhetens värde. Vi är också ständigt nyfikna på vilka alternativ vi kommer kunna erbjuda framöver. Kommer det att finnas “grönt stål”? Kommer båtarna att gå med vätgas? Vi strävar helt enkelt efter att vara en del av lösningen, där vi kan efterlämna en bättre framtid för vårt samhälle, till våra barn och barnbarn.