Från första kontakt till fullt samarbete

När det kommer till att bygga framgångsrika samarbeten med kunder inom tillverkande verkstadsindustri är processen från första kontakt till fullt samarbete avgörande. Vi satte oss ned med Claes Svensson, säljchef hos oss på Techno Skruv, för att utforska hur företaget navigerar denna resa och hjälper sina kunder att säkra kvalitativa fästelement i rätt tid och på rätt plats.

Med imponerande 30 år i branschen har Claes Svensson lång erfarenhet av att hitta rätt lösning för varje uppdrag. Hans roll som säljchef omfattar nämligen inte bara att leda säljteamet, utan även att förstå och möta kundernas unika behov.

Claes delar att de flesta kontakter skapas när Techno Skruv identifierat en möjlighet att göra skillnad – där svenska, tillverkande verkstadsindustrier hör till den typiska kunden.

 

– Vår första kontakt uppstår oftast när vi ringer en identifierad möjlig kund, men vårt fokus ligger i att få till fysiska möten där vi kan presentera oss och börja förstå kundens behov.

Claes är med andra ord noggrann i att betona vikten av besök hos kunden, både för att lyssna och lära.

– En central del av samarbetet börjar med att förstå kundens nuvarande tillverkningsprocess och försörjningsbehov. Våra befintliga kunder har en stor bredd, som ofta liknar de behov som en ny kund har. Då kan vi exempelvis lämna referensobjekt på fästelement, såväl standardiserade som anpassade. Genom samtal, intervjuer och identifiering av behov kan Techno Skruv skräddarsy lösningar och erbjuda rådgivning som går utöver produkterna, berättar Claes.

 

Anpassning efter behov

Att ha komponenter på rätt plats i rätt tid och av rätt kvalitet är en av de vanligaste utmaningarna som tillverkande verkstadsindustrier står inför. Både Claes själv och Techno Skruv ser detta som en möjlighet att erbjuda inte bara rätt leverantörsval, utan även att ta hand om hela inköpsprocessen och försörjningen för att underlätta för sina kunder.

– För oss på Techno Skruv är varje kund unik, och vi strävar efter att erbjuda skräddarsydda lösningar. Med god kontakt med våra leverantörer kan vi välja den som är experter på just den aktuella komponenten. Med rätt produktionsmetod optimeras kvalitet och pris.

Vi erbjuder med andra ord att ta hand om hela inköpsprocessen och försörjningen, till rätt tid och rätt volym. Där ingår även kvalitetssäkring av leverantörer och artiklar. Genom att föreslå rätt artiklar och presentera möjligheter skapar vi de bästa grunderna för framtida samarbeten.

En strävan för Techno Skruv är att hela tiden minimera kundernas nödvändiga administration.

– Vi ser regelbundet över kundens beställningsmönster för möjligheter till förbättring, vilket inkluderar ordrar och elektroniska planer. Bland annat kontrollerar vi hur frekvensen kan anpassas för att skapa en balans mellan lagerhållning och buffert. Vårt mål är att erbjuda den optimala lösningen med minsta möjliga handpåläggning för att generera en beställningssignal.

 

En engagerad leverantör

Avslutningsvis understryker Claes vikten av Techno Skruvs personliga och engagerade bemötande med hög servicenivå, vilket han också ser som den unika faktorn. Flexibilitet för att möta kundens önskemål och erbjuda skräddarsydda lösningar sätter Techno Skruv i framkant.

– För Techno Skruv handlar långsiktiga partnerskap om att växa tillsammans med både kunder och leverantörer. Genom att lyssna på kundens behov och optimera samarbetet strävar vi hela tiden efter att vara en engagerad leverantör med nöjda kunder. Med oss på Techno Skruv kan man förvänta sig en kunnig leverantör när det kommer till att ta hand om försörjning – enligt önskemål, i önskad volym och i rätt kvalitet.