Kallstukad detalj #2

En kostnadseffektiv tillverkningsmetod där man utgår ifrån ett trådmaterial för att forma detaljen.